about mag asawa lol

by jhelyn trapal
(angeles city)

ako yung maputi..hekhek

ako yung maputi..hekhek

bk8 ganun?.mas masarap pag may bf or gf kah!dami nyong pangarap pero pag nag asawa ka na sira lahat ng pangarap mo.lalo na pag mahirap naging asawa mo.parang gaya ng dapat ka bang mahalin..yung kua ni myrna nag asawa ang daming pangarap..pero sa isang idlap bunganga d2 bunganga dun..kaya payo kulang sa inyo..wag malandi kasi sahuli makubli...!


Comments for about mag asawa lol

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 10, 2011
Rating
starstarstarstar
amp
by: yvi sixson

bakit nga po ba?

Feb 21, 2011
Rating
starstarstarstarstar
katangahan sa pagpili
by: AngeLine

Di rin nasasayo naman ang kapalaran mo eh.
Kung masipag ka kahit makahanap ka man mahirap
aasenso ka pa rin.
Hindi naman lahat nang tao bumabagsak sa
walang ka kwenta kwentang taong mahal eh.
Dapat pipili ka yung hindi mo katulad.
Dapat yung pipiliin mo kokunsumihin ka.
Eh yun lang naqpapatatatag eh.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.