Ang hindi ko maintindihan na pag-ibig

by Airam
(Butuan city )


Sa mundong ito ang dami nating nalalaman dahil sa atin mga magulang, guro at higit sa lahat ay ang ating mga kaibigan. Sila ang nagsisilbing sandigan natin pero minsan may nabubuong pagtitinginan na itatago mo dahil baka ito ang dahilan para masira ang inyong pagkakaibigan.


Ako may kaibigan ako marami din pero may dalawang lalaki na para bang importante sa akin na hindi ko masabi kung sino sa kanila ang pipiliin mo if there was a thing na mamimili ka dahil pareho mo silang kaibigan .

Ang isang lalaking kaibigan ko ay matagal ko ng kakilala simula elementary , grade 5 at grade 6 ako napahanga ako sa kanya pero hindi ko alam ang dahilan kasi palaging nagpapagawa ng assignment tapos sinasabi ko nalang sa sarili ko kung bakit ko hindi kaya na hindi siya gawan ng assignment... hanggang naghigh school kami pero tumatagal ang panahon noong buwan september ay napahanga ako sa ikalawa kong kaibigan , hindi ko rin alam kung bakit ako nagkagusto kasi tamad minsan hindi daw ka gwapuhan and then wierdo but cute... hhehehehehhe.... hanggang sa lumaan ang panahon yung bakasyon palagi kaming nagtetxt ni ikalawa kong kaibigan .... masaya na ako kapag nagtetxt siya .. ewan sa simpleng text niya na papangiti ako habang kami ay nagtetext. hinihintay bawat text niya ... at kahit ano pang galing na salita sa kanya.....

basta hanggang 2nd year high school na... nandito parin pero nawawala dahil sa palaging lumalapit sa maraming mga magagandang babae..siguro wala akung karapatan para magselos dahil; isa lang akung tagahanga ... pangit ako kaya... no reaction... nalang at diyan nagtatapos ang kwento ng buhay crush...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.