ang pambihirang pag ibig

by mark maske
(san juan, philippines)

Ang Panbihirang Pag ibig


ang pag ibig ay hindi kailangan
ito ay hadlang at pahamak na lamang
sa ibat ibang kasiyahan sa mundong ibabaw
ang hindi sang-ayon ay makakarinig ng aking pananaw

ang kwento koy nanimulang masaya
pero sa huli gusto kong mamatay na
ang mahal ko ngayon ay nanatiling siya
ngunit hindi mabalik ang puso kong lumiban na

pambihirang pag-ibig!
natutong magmahal
sa pekeng yakap
sa plastikang hawak

ang kanyang lambing ay walang kapalit
dahil doon ang dibdib koy sumasakit
kamay kong naghahanap ng kanyang init
ayan ang dahilan ng aking pagkainip

natunan ko sakanya ang lubos na sakit
ang buhay ko, nawasak, kailangang ipilit
gabigabi, siya ang nasa isip
siya, ang aking pambihirang pag-ibig.

Comments for ang pambihirang pag ibig

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 02, 2009
Rating
starstarstarstarstar
anggaling,
by: Mark

aba! flattered ako.

sino naglagay dito? haha, sa blog ko lang yan pinost a.. pero ayus alng ikalat nyo pa :)

sinulat ko yan siguro 2months pagkatapos kame nag break.. bitter parin ako, haha

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.