at ngayon ako ang humahabol sa kanya

by jhaiya mhaye famenia
(Manila)


may nakilala akong isang boy,

gwapo,mabait,caring,at sweet
naging friend ko siya

nalaman kong may gusto siya sa BFF
ko
nung tinanong ko sa kanya sabi nya wala daw

pero bakit lagi nyang katext? kakulitan?

then one day nakachat ko siya...
sabi niya

may sasabihin sana
ako sa yo...

sabi ko,ano yun?

sabi niya, crush kita, hindi mo ba ramdam?

ako: hindi eh, kasi masaya ka sa iba

siya: mahal na kita

ako: weh, joke yun?

siya: ayaw mo maniwala? patutunayan ko! pupunta ako dyan sa bahay niyo ngayon...

eh ang lakas ng ulan noon. maya maya may kumatok sa pinto namin, nakita ko siya, inaapoy ng lagnat.

tapos sabi niya: sabi ko na sa 'yo mahal kita ayaw mo maniwala...

hindi pa rin ako naniniwala, hanggang sa sumuko na siya at naghanap ng iba.

dun ko nalaman na tutoo lahat ng sinasabi niya.


at ngayon ako ang humahabol sa kanya.
Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.