Bakit ikaw pa rin?

by Manilyn Matinong
(Los Angeles California)


Bakit nga ba ikaw pa rin? 3 months lang naging tayo at di pa naman tayo nagkikita sa personal, bakit iba ka sa akin? Ang lakas mo pa din sa akin. Kung alam mo lang, mahal na mahal pa rin kita.


Everytime na nag uusap tayo kinikilig ako na nasasaktan kasi mahal pa rin kita...kaso wala na nga tayo. Ganun ba talag, first love never dies? Lagi na lang kitang iniisip kapang patulog na ko.

Sana mahal mo pa rin ako katulad ng pagmamahal ko sa yo. After na nagbreak tayo, wala akong pinalit sa yo kasi ikaw pa rin ang nasa puso at isipan ko. Hangang ngayon inaantay kita na mapasakin ka ulit.

Hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa yo dahil ikaw pa rin ang tinatawag na Mahal Ko.

Miss ko na ang pagsasabi mo saking Mahal, sana maulit ulit iyon...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.