Bakit?

by JAICEY
(Chicago, Indiana)


Bakit ganun? di naman tayo ganun ka-close.

wala lnag typical tayo na empleyado sa isang kumpanya na nagkakasalubungan lang....
hanggang sa di ko din alam kung paanu tayo nauwi sa ganito....
sobrang close...
nakakatakot na...
yun bang naadict na ko...
pag wala ka kulang ang araw ko...
patay na patay....
mas gusto pa kitang kasama kesa sa mga ibang kaibigan ko or ka office-mates ntin...
alam ko pinagtsitsimisan na nila tayo...
minsan naisip ko platonic to...
pero ang hirap....
di kasi pwede...
committed tau pareho...
i'm married and u have a g.f.
for three years....
ang unfair ni Lord nu...
di ko lam kung ganun ka din sa akin or ako lng...
kung ako lang ang lugi ko...
nagpapakabaliw ako ng ganito sa kaiisip kung anung kahihinatnatan natin....
pag magpapaalam ka na uuwi ka sa inyo or di ka papasok it hurts me a lot...
pag weekend ang lungkot kahit mag katxt naman tau...
hanggang kailan ako mgtitiis o magtatago ng nararamdaman ko para sayo?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.