Bkt ikaw pah?

by ?_mhai_?
(Imus,Cavite)

eMo L0ve...

eMo L0ve...

MinsAn, tan0ng k0h sa sAriLi k0h, bkt sa dimami-rami ng lalaki sa mundo, bkt sa dinami-rami ng nagmamahal sa akin, bkt sa dinami-rami ng lalaking pwedeng mahalin ku0h, bkt ikaw pah?Kung sAnA ay n0on pLng ay cNb mu0h na, na hindi mu0h aku0h kyang mhlin, di nah aq aasa, d nah aq mag papaka t*nga...Kung pwede lang...Lahat nah gnwa ku0h pra sau, bnbgy ku0h lht nah hinihingi mu0h na mer0n aku0h...pR0 bkt kht anu0h mang yari d mu0h aku0h ma22nang mhlin?Sna n0on pLng, indi nah akuh nag syng ng panah0n sau, pR0 i2 lang ang hling ku0h ngaung pasko, sna kung nasan kah man ay mging msya kah dhl aku0h, nag mumukmok sa tabi-tabi, iniisip ang kalagayan mu0h...at sna rn ay mlmn mu0h, n kht anu0h mang yari, ikaw p rn ang mhl ku0h...

Comments for Bkt ikaw pah?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 26, 2009
Rating
starstarstarstarstar
bk8 ikaw pah
by: nicko

ang gnda tlaga ng quotes nto tinatamaan aku
♥♥sna ms mdadagn pha quotes nnyo♥♥

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.