"BWISIT NA PUSO KO"

by Oskie Leonhart
(Pateros MM)

Matagal na tayong mag-kakilala...

Pero, hanggang ngayon...
Palaisipan ka pa rin sa akin...

hanggang ngayon hindi ko pa rin alam...
Kung ano ang naging buhay mo noon...
Kung ano talaga ang iyong nakaraan...
Lalo na tungkol sa pag-ibig...

Huwag mo sanang itago...
Mauunawaan naman kita...
Kung mag-tatapat ka lang...

Kaylan ka ba mag-kukuwento...
Kaylan ko ba maririnig...
Ang tungkol sa iyong nakaraan...

Sana dumating ang sandali...
Na kaya mo ng ipagtapat ang lahat...

Kung may halaga ako sa iyo...
Walang dahilan para mag-lihim ka...

Walang dahilan para hindi ko malaman...
Ang tungkol sa buhay mo...
Dahil, hindi ka na iba sa akin...

Parte ka na ng katawan ko...
Bahagi ka na ng puso ko...

Saka, hindi kayang bawasan ng nakaraan mo...
Ang pag-mamahal ko sa iyo...

Hindi mang-yayari iyon...
Dahil, naka-kandado ka na sa "BWISIT NA PUSO KO"
-Oskie

Comments for "BWISIT NA PUSO KO"

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 14, 2015
Rating
starstarstarstarstar
sorry NEW
by: oskie

Adhelfa Malasaga pala...

Jul 14, 2015
Rating
starstarstarstarstar
salamat NEW
by: oskie

Salamat sa comment mo Miss Adelfa Marasaga... Ngayon ko lang na read...

Jun 21, 2015
Rating
starstarstarstarstar
nice 1 NEW
by: Adhelfa Malasaga

ang ganda ng ginawa mong tula ...infairness nakaka relate ako .. haha:D

Mar 17, 2014
Rating
starstarstarstarstar
kasi NEW
by: Oskie

Kaya naging bwisit kasi minahal ko sya ng diko pa sya kilala ng lubusan...

Oct 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
ikaw NEW
by: Anonymous

nice one-_-
Sep 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
tanga ang puso ko. NEW
by: Anonymous

habol kanang habol sa taong mahal mo ngayon pala papalayo kana sa taong nagmamahal sayo.... when someone says ilove you watch their action more than their word.... ang kinaiinisan mong babae dati tapos ngayon mamahalin mo pla ng sodra ngayon... ang magandang babae parang brand x ng para cetamol pero maganda nga pero safe kaba.....

Jan 03, 2012
Rating
starstarstarstarstar
very nice
by: Anonymous

very nice

Aug 09, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Bakit naman
by: Anonymous

Bakit naman bwisit?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.