diko maipaliwanag

by ech daguio
(pasuquin, ilocos norte)

may mahal ako,mahal na mahal binigay ko buong tiwala ko sa kanya at minahal siya ng higit pa sa salitang sobra, pro isang araw bigla na lang syang nagbago lumayo xa, hindi na nia ko ti text at kinausap, an' msakit pa dun marami akung naba2litaan sa knya,gusto ko ng 2ldukan lahat pro mahal ko xa, pro isang arw my isang tao, my dmating pinawi nya lahat ung kalungkotan ko, pna pasaya nia ako sa araw2 na naki2ta ko xa uhmm... diko na maintindihan :(

maka2 relate kya kau sa sityasyon ko ngaun?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.