Don't Change Your Life

by Mary Ibeth
(Imperial Homes Cavite)


Alam mo kahit MATABA ka OK lang sa akin.

Kasi naiisip ko yung teddybear ko na lagi kong kayakap tuwing gabi.

Alam mo kahit BUNGI ka OK lang sa akin. Kasi everytime na magsasalita ka ng bulol napapasaya mo pa rin ako.

Alam mo kahit PANGIT ka OK lang sa akin. Kasi di naman ako yung tipong tao na nanlalait. Di ako ganun. Basta lagi mong isipin mahal na mahal kita.

Alam mo kahit PANDAK ka OK lang sakin. Kasi kahit ganyan ka LIBRENG-LIBRE ka UMAKBAY sakin.

Alam mo kahit may PIMPLES ka OK lang sakin. Kasi lagi kong naaalala yung stars pag gabi na sana ganun rin karaming panahon ang ating itatagal bago tayo maghiwalay sa tuwing titingin ako sa muka mo.

Alam mo kahit MAARTE ka OK lang sakin. Kasi bawat irap mo sakin NA-IINLOVE na ako sa EYES mo.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tagalog Love Quotes.

Site Build It!

ad

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Love Quotes.